Finga

Tehdään yhdessä muutoksesta menestys

Finga

Suomi-Galmudug Seura (Finga) on perustettu vuonna 2009. Yhdistys edistää Suomen ja Galmudugin suhteita monipuolisesti. Toiminta kehittää Galmudugin historian, yhteiskunnallisen elämän ja ympäristön tuntemusta sekä Suomen ja Galmudugin välistä ystävyyttä ja yhteistoimintaa. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Yhdistys pyrkii edistämään jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä tavoitteita paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhdistys toimii yhteistyössä somalialaisten asemaa edistävien toimijoiden kanssa.

Suomi-Galmudug Seura järjestää monipuolista toimintaa kuten opetusta ja koulutusta, luento- ja keskustelutilaisuuksia, sekä tapahtumia ja juhlia. Yhdistys tekee myös aloitteita ja selvityksiä. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansalaismielipiteeseen yhdistykselle tärkeissä asioissa.

Galmudug

Galmudug on Somalian keskiosassa sijaitseva valtion osa, jota johtaa YK:n tunnustama väliaikaishallitus. Galmudugin pinta-ala on hieman yli 115 000 neliökilometriä. Asukasluku on noin 2,3 miljoonaa. Väestön keski-ikä on matala. Lapsia ja nuoria on paljon. Suurimpia kaupunkeja ovat Abduwak, Galkaio ja Adabo.

Maatalous on Galmudugin tärkein elinkeino. Suuri osa koulutuksesta on yksityisen sektorin järjestämää. Keskeisiä haasteita ovat pitkään jatkuneet turvallisuusongelmat, väestöliikkeet sekä ravinnon ja toimeentulon riittävyys. Tulevaisuudessa Galmudug pyrkii liittymään Somaliaan omana tasavaltanaan.

Toimintamme

TOIMINTAA LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE

Lapset ovat tervetulleita kerhoihin. Kerhot ovat matalankynnyksen toimintaa. Kerhot toimivat syys- ja kevätkausina. Kerhoissa lapset saavat osaamistarpeitaan vastaavaa tukea. Tuki kohdistuu usein kielellisiin ja oppimisen valmiuksiin. Lasten tarpeet otetaan huomioon yksilöllisesti. Vanhemmat voivat osallistua kerhon toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lasten mielipiteitä kuunnellaan. Toiminnan laatuun ja hyvään ilmapiiriin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kerhot ovat myös turvallinen ympäristö tutustua uusiin ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Lastenkerho Helsingin Haagassa kerran viikossa LISÄTIETOJA

TOIMINTAA NUORILLE

Nuorten harrastaminen on tärkeää. Toiminnalla tuetaan nuoren kehitystä. Nuoret pääsevät myös itse toteuttamaan ideoitaan. Harrastusryhmiin pääseekin helposti mukaan. Etukäteen ei tarvitse osata tai tietää mitään. Tanssi- ja teatteriharrastusryhmä Helsingin Itäkeskuksessa LISÄTIETOA

KERHO TAI TYÖPAJA

mitä kerhoja on tarjolla?? mitä on jo tehty uusia ideoita tulevaisuuteen

LIIKUNTA

Ryhmäliikunta on mukavaa sosiaalista tekemistä. Liikunnassa painotetaan sen terveyshyötyjä, eikä olla kilpailemassa. Liikuntaryhmä kokoontuu Helsingin Malminkartanossa

VERTAISTOIMINTA

Vertaistoiminnassa samanlaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia tärkeiksi kokemissaan teemoissa. Asioita voidaan käsitellä erilaisissa kokoonpanoissa.

Tavoitteemme on parantaa ihmisten joka päiväistä elämää.

Visio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Missio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ARVO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.